Từ Chối Trách Nhiệm

CHÍNH SÁCH TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Chính sách từ chối trách nhiệm này (sau đây gọi là “Chính sách”) quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng website https://nhacaiuytin.ceo/ (sau đây gọi là “Website”) thuộc quyền sở hữu của Nhà cái uy tín CEO.

Mục đích chính sách từ chối trách nhiệm

Mục đích của Chính sách này là để giới hạn trách nhiệm của Nhà cái uy tín CEO đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website.

Miễn trừ trách nhiệm

Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Mất mát tài chính: Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào bạn mất khi sử dụng Website https://nhacaiuytin.ceo/, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền cược thua, tiền gửi bị mất hoặc tiền rút tiền bị trì hoãn.
  • Lỗi kỹ thuật: Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi kỹ thuật nào xảy ra trên Website https://nhacaiuytin.ceo/, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần mềm, lỗi máy chủ hoặc lỗi mạng.
  • Thông tin sai lệch: Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào được cung cấp trên Website https://nhacaiuytin.ceo/.
  • Virus và phần mềm độc hại: Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ virus hoặc phần mềm độc hại nào có thể lây nhiễm thiết bị của bạn khi truy cập hoặc sử dụng Website https://nhacaiuytin.ceo/.
  • Hành vi của người dùng khác: Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào của người dùng khác trên Website https://nhacaiuytin.ceo/.
Chính sách từ chối trách nhiệm
Chính sách từ chối trách nhiệm

 Liên kết đến các trang web khác

Website https://nhacaiuytin.ceo/ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Nhà cái uy tín CEO. Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính bảo mật của các trang web khác.

Thay đổi Chính sách

Nhà cái uy tín CEO có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Nếu Nhà cái uy tín CEO thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này, Nhà cái uy tín CEO sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Website https://nhacaiuytin.ceo/ hoặc gửi email cho bạn.

Luật áp dụng

Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhà cái uy tín CEO theo địa chỉ:

Lưu ý:

  • Chính sách này chỉ áp dụng cho Website Nhà cái uy tín CEO.
  • Nhà cái uy tín CEO có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào.
  • Bạn nên đọc kỹ Chính sách này trước khi sử dụng Website.

Chính sách Cập nhật lần cuối: 10/3/2024